Xem ra dự án tới phải áp dụng cái này vào rồi, mọi người ai đã từng lam hay có tài liệu gì thì chia sẻ, thảo luận trong chủ đề này với nhé!